Card fidelitate

REGULAMENT OFICIAL EXQUISITE DIAMONDS – EXCLUSIVE CARD

 

 

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL
1.1 Programul de fidelitate Exclusive Card (denumit in continuare “Exclusive Card ”) este organizat si desfasurat de Exquisite Diamonds, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul".
1.2 Participantii la Program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Programului (denumit in continuare "Regulamentul").
1.3 Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin afisarea in permanenta pe durata desfasurarii Programului pe web la adresa www.exquisitediamonds.ro (denumit in continuare "Site") sau in magazin la cererea expresa a clientilor.

 

2. LOCUL SI DURATA PROGRAMULUI
2.1 Programul este organizat pe teritoriul Romaniei si se desfasoara in magazinele Exquisite Diamonds.
2.2 Programul Exclusive Card are durata nedeterminata. Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea sau modificarea programului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum 7 zile inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor, pe Site. Instiintarea referitoare la incetarea programului va fi afisata in magazinele participante sau pe site cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii Programului, intr-un loc vizibil. Programul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Dupa data incheierii Programului, manifestata fizic prin retragerea afisarii Regulamentului pe Site, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate si nu isi mai asuma nici o obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Programului.

 

3. CONDITII DE ELIBERARE A CARDULUI
3.1 Exclusive Card se ofera tuturor clientilor (denumite in continuare "Posesori Exclusive Card”) care au achizitionat produse in cadrul magazinelor Exquisite Diamonds cu o valoare minima de 500lei.

 

4. REDUCERI SI BENEFICII
4.1 Orice client care indeplineste conditiile prevazute la punctul 3.1, poate solicita in magazinele participante formularul de inscriere in programul de fidelitate. Odata ce toate campurile obligatorii din formular au fost completate corect si integral si acesta a fost semnat participantului i se inmaneaza pe loc, in magazin, un Card Exclusive, avand element unic de identificare un cod unic.
4.2 Din momentul activarii cardului in sistem, fiecare achizitie din magazinele Exquisite Diamonds se cumuleaza, Posesorii Cardului Exclusive avand dreptul la reduceri conform grilei urmatoare:

 

  • Pentru cumparaturi ce insumeaza valori cuprinse intre 500 – 9999 lei, posesorii Cardului Exclusive beneficiaza de 5% discount pentru toate achizitiile  viitoare.
  • Pentru cumparaturi ce insumeaza valori cuprinse intre 10000 – 29999 lei, posesorii Cardului Exclusive beneficiaza de 10% discount pentru toate achizitiile  viitoare.
  • Pentru cumparaturi ce insumeaza valori cuprinse intre 30000 – 49999 lei, posesorii Cardului Exclusive beneficiaza de 15% discount pentru toate achizitiile  viitoare.
  • Pentru cumparaturi ce insumeaza valori peste 50000 lei, posesorii Cardului Exclusive beneficiaza un discount special pentru toate achizitiile viitoare.

4.3 Cardul nu poate fi utilizat pentru achizitionarea verighetelor.

4.4 Discounturile nu pot fi cumulate si nu pot fi combinate cu alte oferte sau promotii.

4.5 In cadrul unei achizitii, poate fi utilizat un singur card.

 

5. INSCRIEREA IN PROGRAM
5.1 Intrarea in posesia unui Card Exclusive se face numai prin completarea campurilor obligatorii si semnarea Formularului de Inscriere, prin care clientul ia la cunostinta si accepta termenii si conditiile de acordare si utilizare a Cardului Exclusive si isi exprima consimtamantul expres si fara echivoc de prelucrare a datelor furnizate. Participantul este obligat sa completeze integral formularul de inscriere, cu date reale, folosind litere de tipar, lizibile. Campurile obligatorii sunt marcate cu *.
5.2 Formularul de Inscriere in program se completeaza si se preda personalului din magazinele participante. Formularul care este nesemnat sau contine date partiale sau eronate nu se poate valida.
5.3 Fiecare participant are dreptul la un singur Card Exclusive.
5.4 Cardul Exclusive nu este un instrument de plata. Posesorul nu poate achizitiona produse sau servicii pe baza acestui card, poate doar beneficia de avantajele oferite de catre Organizator.
5.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a emite, aditional Cardului Exclusive, si alte tipuri de carduri, adresate doar anumitor categorii de clienti in baza unor regulamente distincte. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica corectitudinea informatiilor declarate de participant pe Formularul de Inscriere in programul de Fidelitate Card Exclusive, la momentul semnarii Formularului de Inscriere.

 

6. DEZACTIVAREA CARDULUI DE FIDELITATE
6.1 Cardul Exclusive va fi dezactivat in cazul in care posesorul acestuia solicita in scris cu o cerere semnata, datata si transmisa catre sediul Organizatorului sau catre adresa de e-mail office@exquisitediamonds.ro, stergerea datelor cu caracter personal din baza de date a Organizatorului si/sau incetarea prelucrarii acestora. Dezactivarea se va realiza in cel mult 45 de zile de la primirea solicitarii de catre Organizator.
6.2 In cazul in care Participantul nu achizitioneaza nici un produs sau serviciu din oricare din magazinele EXQUISITE DIAMONDS pe o perioada consecutiva de 24 luni. Posesorului i se dezactiveaza Cardul Exclusive, pierzand toate achizitiile cumulate pentru intrarea in program sau toate beneficiile cardului.
6.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezactiva Cardul Exclusive in caz de frauda, tentativa de frauda sau in cazul folosirii inadecvate a programului de fidelitate.

In cazul dezactivarii Cardul Exclusive pentru oricare dintre motivele de mai sus, pentru a putea intra in posesia unui nou card, participantul trebuie sa completeze un nou formular de inscriere in Program.

 

7. EMITEREA UNUI NOU CARD EXCLUSIVE
7.1 In cazul deteriorarii, furtului sau pierderii cardului, posesorul poate solicita emiterea unui card nou prin completarea unui formular nou de inscriere in Program.
7.2 Organizatorul are dreptul de a verifica daca emiterea unui nou card este sau nu motivata si sa refuze emiterea unui nou card pentru acelasi Participant.

 

8. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
8.1 Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Posesorii Cardului Exclusive le furnizeaza despre ei insisi. Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determina neinscrierea acestuia in Program.
8.2 Posesorii Cardului Exclusive le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, printre care:

  • Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
  • Dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
  • Informaţiile înregistrate de Organizator sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai partenerilor contractuali din România şi alte tări din UE, în scopul menţionat în prezentul regulament.

8.3 Pentru exercitarea drepturilor aratate mai inainte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata Organizatorului, la adresa mentionata anterior.
8.4 Participantii pot alege sa isi dea acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si cu privire la includerea acestor date in baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informatii despre produsele comercializate de Organizator si despre actiuni viitoare desfasurate de acesta.
8.5 Participantii care nu sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, cu exceptia cazului in care dezacordul este exprimat pentru includerea acestor date in baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informatii despre produsele comercializate de Organizator si despre actiuni viitoare desfasurate de acesta, nu vor putea participa la program.

 

Organizator,

Exquisite Diamonds